VELKOMMEN TIL DES LILLESTRØM 

 

SE VÅR NYE HJEMMESIDE http://deslillestrøm.no 

FOR OPPDATERT INFORMASJON OG OPPLYSNINGER

OM LEDIGE LEILIGHETER MM.

OPPLYSNINGER SOM FREMKOMMER PÅ DENNE "GAMLE" HJEMMESIDEN ER KUN AV HISTORISK INTERESSE OG HAR IKKE GYLDIGHET SOM DAGSAKTUELL INFORMASJON.   

Årsmøte avholdes 28. mai 2019 kl 18.00 på Skedsmo samfunnshus. 
Innkalling er sendt ut pr e-post og post til medlemmer uten registrert epost. 

 

Innkalling og Protokoll fra møte vil bli lagt ut på hjemmesidene. 

 

 

Det er 1090 registrerte medlemmer pr 04.02.2019. Medlemmer som etter gjentatt purring ikke betalte medlemskontingenten er avregistrert som medlem.

 

Ved salg av andeler i våre borettslag er det i gjennomsnitt ca 20 interessenter som melder seg.

Generelt gjennom de siste par årene har interessen for våre boliger vært gode.  

 

Flere av våre nye medlemmer har kjøpt andeler i vårt nyeste prosjekt, Dovrekvartalet i Lillestrøm.
Les mer om prosjektet på http://Dovrekvartalet.no 

 

 

Medlemskontingent: Det ble sendt ut varsel om sletting av medlemskap til 106 medlemmer. Av disse er 31 slettet fra medlemsregisteret. 

 

Andeler som kommer for salg i eksisterende borettslag vil bli annonsert under menyvalget "Ledige Leiligheter". Informasjon om ledige leiligheter blir også distribuert pr. e-post. 

 

Vi ønsker å spare miljøet og utgifter til porto ved å få mer av vår kommunikasjon til å foregå elektronisk.

Det er fortsatt mange som ikke er registrert med e-post adresse og vi oppfordrer flest mulig til å oppgi en e-post adresse dere kan nås på.

Husk å oppgi fullt navn og send deres adresse til deslillestrom@gmail.com 

 

På vår App "Gnist" har du adgang til ajourhold av dine kontaktpunkter, oversikt over hendelser i regi av klubben, oversikt over visninger og tilgang til prospekt etc.

Har du ikke lastet ned "Gnist" så anbefales alle våre medlemmer med e-post å gjøre dette. Det er tidligere sendt ut e-post til alle om å ta den i bruk.

 

Spørsmål om medlemskontingent, medlemskap og ajourføring av medlemsregister rettes

forretningsfører Henning Bjercke på e-post

deslillestrom@gmail.com eller telefon 977 31981.

  

Se menyen til venstre for å finne informasjon om oss og alle borettslagene

 

 

 

DES-klubben i Skedsmo

ønsker å gi seniorer gode bo- og leveforhold.

En DES-bolig gir voksne mennesker mulighet til å leve i et fellsskap
som prioriterer trygghet, tilhørighet og kvalitet.

Vår formålsparagraf nr.1:
Formålet for DES-klubben Skedsmo er å sette medlemmene i stand til å

skaffe seg seniorbolig og å arbeide for å fremme slike boliger.

Webansvarlig: Arne Vik

 Styreleder i

DES-klubben er: 

Trude Sunde

 

 

E-postadresse:
trudesunde@yahoo.no 

DES-klubbens
e-postadresse:

deslillestrom@gmail.com

 

DES-klubbens postadresse:

DES-klubben Skedsmo

v/Henning Bjercke

Storgata 3 C, 2000 LillestrømHar du spørsmål om
ledige leiligheter?


Tilgjengelige leiligheter kunngjøres

under menyvalget 
"Ledige leiligheter"

 
Advokat Henning Bjercke

er oppgjørsansvarlig ved overdragelse av leiligheter 

  henning@advokatbjercke.no

 


Asle Johansen,
E-post: DESLILLESTROM@GMAIL.COM
Site powered by WebOfficeOne ©