VELKOMMEN TIL DES-KLUBBEN I SKEDSMO

 

Årsmøte ble avviklet 30. mai 2017 kl 1830.

 

Se her for innkalling og styrets beretning for 2016.

 

 

Det er 1165 registrerte medlemmer pr 15.09.2017. Ved salg av andeler i våre borettslag er det i gjennomsnitt ca 20 interessenter som melder seg.

Generelt gjennom de siste par årene har interessen for våre boliger vært gode.  

 

Flere av våre nye medlemmer har kjøpt andeler i vårt nyeste prosjekt, Dovrekvartalet i Lillestrøm.
Les mer om prosjektet på http://Dovrekvartalet.no 

 

 

Medlemskontingent: Det er sendt ut varsel om sletting av medlemskap til de som ikke har betalt kontingenten for 2017. Dersom medlemskapet ønskes oppretthold, bes om snarlig betaling. 

 

Andeler som kommer for salg i eksisterende borettslag vil bli annonsert under menyvalget "Ledige Leiligheter". Informasjon om ledige leiligheter blir også distribuert pr. e-post. 

Det er nå tre aktuelle leiligheter for salg.

 

Vi ønsker å spare miljøet og utgifter til porto ved å få mer av vår kommunikasjon til å foregå elektronisk.

Det er mange som ikke er registrert med e-post adresse og vi oppfordrer flest mulig til å oppgi en e-post adresse dere kan nås på.

Husk å oppgi fullt navn og send deres adresse til post@desklubben-skedsmo.no

 

På vår App "Gnist" har du adgang til ajourhold av dine kontaktpunkter, oversikt over hendelser i regi av klubben, oversikt over visninger og tilgang til prospekt etc.

Har du ikke lastet ned "Gnist" så anbefales alle våre medlemmer med e-post å gjøre dette. Det er tidligere sendt ut e-post til alle om å ta den i bruk.

 

Spørsmål om medlemskontingent, medlemskap og ajourføring av medlemsregister rettes

forretningsfører Henning Bjercke på e-post

post@desklubben-skedsmo.no eller telefon 977 31981.

  

Se menyen til venstre for å finne informasjon om oss og alle borettslagene

 

 

 

DES-klubben i Skedsmo

ønsker å gi seniorer gode bo- og leveforhold.

En DES-bolig gir voksne mennesker mulighet til å leve i et fellsskap
som prioriterer trygghet, tilhørighet og kvalitet.

Vår formålsparagraf nr.1:
Formålet for DES-klubben Skedsmo er å sette medlemmene i stand til å

skaffe seg seniorbolig og å arbeide for å fremme slike boliger.

Webansvarlig: Arne Vik

 Styreleder i

DES-klubben er: 

Asle Johansen

 

 

E-postadresse:
asl-joha@online.no 

DES-klubbens
e-postadresse:

post@desklubben-skedsmo.no

 

DES-klubbens postadresse:

DES-klubben Skedsmo

v/Henning Bjercke

Postboks 328, 2001 LillestrømHar du spørsmål om
ledige leiligheter?


Tilgjengelige leiligheter kunngjøres

under menyvalget 
"Ledige leiligheter"

 
Advokat Henning Bjercke

forestår salgsprosessen 

  henning@advokatbjercke.no

 


Asle Johansen,
E-post: post@desklubben-skedsmo.no
Site powered by WebOfficeOne ©