VELKOMMEN TIL DES-KLUBBEN I SKEDSMO

 

Årsmøte avholdes 29. mai 2018 kl 18.30 på Skedsmo samfunnshus. 

 

Se vedlagte link for innkalling: Innkalling til Årsmøte 2018

 

 

Det er 1146 registrerte medlemmer pr 13.03.2018.

 

Ved salg av andeler i våre borettslag er det i gjennomsnitt ca 20 interessenter som melder seg.

Generelt gjennom de siste par årene har interessen for våre boliger vært gode.  

 

Flere av våre nye medlemmer har kjøpt andeler i vårt nyeste prosjekt, Dovrekvartalet i Lillestrøm.
Les mer om prosjektet på http://Dovrekvartalet.no 

 

 

Medlemskontingent: Det ble sendt ut varsel om sletting av medlemskap til 106 medlemmer. Av disse er 31 slettet fra medlemsregisteret. 

 

Andeler som kommer for salg i eksisterende borettslag vil bli annonsert under menyvalget "Ledige Leiligheter". Informasjon om ledige leiligheter blir også distribuert pr. e-post. 

 

Vi ønsker å spare miljøet og utgifter til porto ved å få mer av vår kommunikasjon til å foregå elektronisk.

Det er fortsatt mange som ikke er registrert med e-post adresse og vi oppfordrer flest mulig til å oppgi en e-post adresse dere kan nås på.

Husk å oppgi fullt navn og send deres adresse til post@desklubben-skedsmo.no 

 

På vår App "Gnist" har du adgang til ajourhold av dine kontaktpunkter, oversikt over hendelser i regi av klubben, oversikt over visninger og tilgang til prospekt etc.

Har du ikke lastet ned "Gnist" så anbefales alle våre medlemmer med e-post å gjøre dette. Det er tidligere sendt ut e-post til alle om å ta den i bruk.

 

Spørsmål om medlemskontingent, medlemskap og ajourføring av medlemsregister rettes

forretningsfører Henning Bjercke på e-post

post@desklubben-skedsmo.no eller telefon 977 31981.

  

Se menyen til venstre for å finne informasjon om oss og alle borettslagene

 

 

 

DES-klubben i Skedsmo

ønsker å gi seniorer gode bo- og leveforhold.

En DES-bolig gir voksne mennesker mulighet til å leve i et fellsskap
som prioriterer trygghet, tilhørighet og kvalitet.

Vår formålsparagraf nr.1:
Formålet for DES-klubben Skedsmo er å sette medlemmene i stand til å

skaffe seg seniorbolig og å arbeide for å fremme slike boliger.

Webansvarlig: Arne Vik

 Styreleder i

DES-klubben er: 

Asle Johansen

 

 

E-postadresse:
asl-joha@online.no 

DES-klubbens
e-postadresse:

post@desklubben-skedsmo.no

 

DES-klubbens postadresse:

DES-klubben Skedsmo

v/Henning Bjercke

Postboks 328, 2001 LillestrømHar du spørsmål om
ledige leiligheter?


Tilgjengelige leiligheter kunngjøres

under menyvalget 
"Ledige leiligheter"

 
Advokat Henning Bjercke

forestår salgsprosessen 

  henning@advokatbjercke.no

 


Asle Johansen,
E-post: post@desklubben-skedsmo.no
Site powered by WebOfficeOne ©