VELKOMMEN TIL DES-KLUBBEN I SKEDSMO

 

Årsmøte ble holdt 30. mai 2017 kl 1830.

 

Se her for innkalling og styrets beretning for 2016.

 

Grunnet omfattende byggearbeider er det endret adkomst og parkeringsbestemmelser.

Se vedlagte informasjon fra Skedsmo Samfunnshus AS: 
Endret adkomst og parkering på samfunnshuset 

 

  

Ved inngangen til 2017 var det 1149 medlemmer av DES-klubben i Skedsmo.

Flere av våre nye medlemmer har kjøpt andeler i vårt nyeste prosjekt, Dovrekvartalet i Lillestrøm.
Les mer om prosjektet på http://Dovrekvartalet.no 

 

 

 

Det ble sendt ut varsel om opphør av medlemskapet der medlemskontingenten for 2016 ikke er registrert betalt innen 17.02.2017. Nytegning av medlemskap kan skje, men tidligere opparbeidet ansiennitet tapes.

Det er som kjent ansienniteten som regulerer prioritet ved meldt interesse om tildeling av den enkelte bolig.

 

Andeler som kommer for salg i eksisterende borettslag vil bli annonsert under menyvalget "Ledige Leiligheter". Informasjon om ledige leiligheter blir også distribuert pr. e-post. 

 

Vi ønsker å spare miljøet og utgifter til porto ved å få mer av vår kommunikasjon til å foregå elektronisk.

Det er mange som ikke er registrert med e-post adresse og vi oppfordrer flest mulig til å oppgi en e-post adresse dere kan nås på.

Husk å oppgi fullt navn og send deres adresse til post@desklubben-skedsmo.no

 

Spørsmål om medlemskontingent, medlemskap og ajourføring av medlemsregister rettes

forretningsfører Henning Bjercke på e-post

post@desklubben-skedsmo.no eller telefon 977 31981.

  

Se menyen til venstre for å finne informasjon om oss og alle borettslagene

 

 

 

DES-klubben i Skedsmo

ønsker å gi seniorer gode bo- og leveforhold.

En DES-bolig gir voksne mennesker mulighet til å leve i et fellsskap
som prioriterer trygghet, tilhørighet og kvalitet.

Vår formålsparagraf nr.1:
Formålet for DES-klubben Skedsmo er å sette medlemmene i stand til å

skaffe seg seniorbolig og å arbeide for å fremme slike boliger.

Webansvarlig: Arne Vik

 Styreleder i

DES-klubben er: 

Asle Johansen

 

 

E-postadresse:
asl-joha@online.no 

DES-klubbens
e-postadresse:

post@desklubben-skedsmo.no

 

DES-klubbens postadresse:

DES-klubben Skedsmo

v/Henning Bjercke

Postboks 328, 2001 LillestrømHar du spørsmål om
ledige leiligheter?


Tilgjengelige leiligheter kunngjøres

under menyvalget 
"Ledige leiligheter"

 
Advokat Henning Bjercke

forestår salgsprosessen 

  henning@advokatbjercke.no

 


Asle Johansen,
E-post: post@desklubben-skedsmo.no
Site powered by WebOfficeOne ©